Cross Nature
/

beschermt bedreigde diersoorten

 

Bescherming leefgebieden van bedreigde diersoorten


Wereldwijd gaat het niet goed met de biodiversiteit. Teveel diersoorten staan op het randje van uitsterven.Vernietiging van leefgebied is de belangrijkste bedreiging voor diersoorten. Van de oorspronkelijke bossen is wereldwijd al bijna de helft verdwenen (Bron: WNF). 6,4 miljoen hectare aan bos wordt per jaar vernietigd. En de vernietiging gaat elk jaar sneller (Bron: FAO).

In Nederland zijn we al 85% van de oorspronkelijke soorten kwijt (Bron: Polet, WNF). Ongeveer 650 soorten zijn bedreigd. In Nederland is de biodiversiteit het laagste van alle landen in Europa (Bron: Planbureau voor de Leefomgeving).

Steeds minder leefgebied (pure natuur) blijft over voor dieren in het wild:

  • Leefgebieden worden kleiner door o.a. verstedelijking en omzetting naar agrarisch land.
  • Leefgebieden raken versnipperd door bijvoorbeeld de aanleg van wegen.
  • Er is steeds minder natuur waar dieren kunnen leven zonder verstoord of bejaagd te worden.


Zonder leefgebied kunnen dieren niet leven! De beste manier om vele (bedreigde) diersoorten tegelijk te beschermen, is het beschermen van hun leefgebied. Helpt u mee?

Cross Nature zet zich in voor de bescherming van bedreigde diersoorten en hun leefgebieden. Door zelf natuur in Nederland aan te kopen en te beschermen en door in het buitenland samen te werken met organisaties die daar de leefgebieden van bedreigde diersoorten beschermen.

 

Onze doelen

  1. Binnen Nederland natuurgebieden aankopen die leefgebieden zijn voor bedreigde diersoorten. Deze te beschermen tegen vernietiging en verstoring zodat dieren veilig kunnen leven.
  2. In andere landen samenwerken met organisaties die daar de leefgebieden van bedreigde diersoorten beschermen.


Wij hebben uw hulp nodig om leefgebieden te beschermen:


Cross Nature en bedreigde diersoorten in Nederland

In Nederland willen wij onze eerste hectare (1000 m2) aan natuur beschermen. Voor 5 euro per m2 kunnen wij natuur kopen en beschermen waar bedreigde dieren leven. Helpt u ons door 1 of meerdere vierkante meters natuur te adopteren? U wordt daarmee ambassadeur van een stuk beschermde natuur en u krijgt van ons een certificaat met het aantal vierkante meters door u beschermd.

Noodzaak voor het veiligstellen van Nederlands leefgebied van bedreigde diersoorten:

Veel natuur in Nederland is niet beschermd. Dat betekent dat projectontwikkelaars vergunningen kunnen krijgen om de natuur te verwijderen en woningen, kantoorpanden of andere projecten te realiseren. Bedreigde diersoorten raken daarbij hun leefgebied kwijt of worden gedood tijdens de werkzaamheden. Met elkaar kunnen we dit voorkomen. Help mee door voor 5 euro per vierkante meter natuur veilig te stellen:

Stichting Cross Nature

NL50 INGB 0009 2637 84 

Vermeldt bij het overmaken 'natuur in Nederland'.

Als u het leuk vindt om een certificaat te ontvangen, zou u ons dan na het overmaken van uw gift een e-mail willen sturen? Wij zullen uw certificaat per e-mail naar u verzenden.


Cross Nature en natuur in het buitenland

Tropisch regenwoud en mangrove wordt in rap tempo vernietigd. Vele diersoorten zijn nog niet eens bekend bij mensen en verdwijnen zonder dat ze ooit gezien zijn.

Geen tijd te verliezen! Samenwerken is noodzakelijk om te voorkomen dat nog meer soorten uitsterven en tropische bossen verloren gaan.

Daarom hebben wij 3 mooie projecten gekozen waarin we samen met andere organisaties o.a. de volgende soorten en hun leefgebieden beschermen:

  • Glaskikkers (Costa Rica)
  • Gouden Leeuwaapjes (Brazilie)
  • Neusapen (Borneo, Indonesie)

Op de volgende pagina's kunt u meer lezen over de projecten.

 

Om deze en andere bedreigde diersoorten in het tropisch regenwoud en de mangrove te beschermen is geld nodig. Helpt u mee door een gift te geven of donateur te worden?

Stichting Cross Nature

NL50 INGB 0009 2637 84