Cross Nature
/

Christian Wildlife Foundation

 

Missie (doel; wat streven we na)  

Cross Nature beschermt de natuur en zet zich in voor dierenwelzijn. Daarbij hebben wij extra aandacht voor bedreigde diersoorten en hun natuurlijke leefomgeving. Daarnaast zetten wij ons ook in voor armoedebestrijding wanneer het gecombineerd kan worden met natuurbescherming.Visie  

Cross Nature is opgezet vanuit het geloof in een God die de natuur en alle levende wezens met heel veel zorg gemaakt heeft. Het kan gewoon niet de bedoeling zijn dat de natuur en dieren die met zoveel  creativiteit en liefde gemaakt zijn, door toedoen van de mens uitsterven. Wij voelen ons daarom verantwoordelijk om zorg te dragen voor wildlife en kwetsbare dieren te beschermen.

Deze zorg willen wij graag in samenwerking met andere natuur- en dierenliefhebbers op ons nemen, ongeacht wat hun geloof of achtergrond is.


Cross Nature

To protect endangered species and their habitats


Mission

The Cross Nature Foundation is committed to protecting endangered species and their habitats. In particular the less well-known endangered species and endangered species that receive little attention.


Vision

Every animal is beautifully made to its nature and has its own function in its ecosystem. Therefore Cross Nature is convinced that every animal species is worth protecting.


Strategy

Cross Nature protects endangered species by:

·       Researching lesser-known endangered species

·       Drawing attention to the lesser-known endangered species

·       Protecting and restoring habitats

·       Working together with other conservationists