Cross Nature
/

beschermt bedreigde diersoorten

 

Missie (doel; wat streven we na)  

Omdat de achteruitgang in leefgebieden wereldwijd de grootste oorzaak is van de achteruitgang in biodiversiteit en het ontstaan van 'bedreigde diersoorten', richten wij ons op het behoud van bestaande leefgebieden van wilde dieren van bedreigde diersoorten. Dit doen wij door in Nederland zelf natuurgebieden aan te kopen die belangrijk zijn voor bedreigde diersoorten zodat deze niet verloren gaan en door in het buitenland samen te werken met organisaties die daar de leefgebieden van bedreigde diersoorten beschermen.


Visie 


Cross Nature is een christelijke stichting waar iedere natuurliefhebber en dierenvriend welkom is, ongeacht wat hun geloof of achtergrond is! De stichting is opgezet vanuit opgezet vanuit een grote motivatie om zorg te dragen voor wildlife en kwetsbare dieren te beschermen. Niet alleen de bekende bedreigde diersoorten willen wij beschermen, maar juist ook de diersoorten waar weinig over bekend is en die weinig aandacht krijgen. In onze ogen is ieder dier het waard om te beschermen!

Wij willen diersoorten behouden, maar ook het individu telt voor ons. Dierenwelzijn vinden wij enorm belangrijk en we zullen dan ook nooit de ene soort bestrijden om de andere te behouden! Aan jachtbeheer doen wij niet, wij kiezen altijd voor diervriendelijke en natuurlijke oplossingen.


Stichting Cross Nature, sinds 9 januari 2019

Alvast heel hartelijk bedankt namens de bedreigde diersoorten.

Paul & Miranda Hoeksema,

oprichters Stichting Cross Nature