Cross Nature
/

Natuurbescherming

 

Missie (doel; wat streven we na)  

Cross Nature beschermt bedreigde diersoorten en hun natuurlijke leefomgeving.   Visie  

Cross Nature werkt vanuit christelijke identiteit:  

We geloven in een Schepper die alles wat leeft gemaakt heeft en betrokken is bij elk leven. En wij geloven dat de mensen de verantwoordelijkheid gegeven is om op duurzame wijze zorg te dragen voor de schepping. Cross Nature steunt daarbij op de Bijbel als het Woord van God en het evangelie als goede boodschap.  

Vanuit dit geloof wil Cross Nature bedreigde diersoorten beschermen en hen een toekomst bieden in hun natuurlijke leefomgeving. Deze zorg willen wij graag met andere dierenliefhebbers dragen, ongeacht wat hun geloof of achtergrond is.

Wij willen mensen stimuleren in harmonie met de dieren en natuur te leven. En via het beschermen van de schepping, willen we graag iets te laten zien van het hart van onze Schepper.


Cross Nature

To protect endangered species and their habitats


Mission

The Cross Nature Foundation is committed to protecting endangered species and their habitats. In particular the less well-known endangered species and endangered species that receive little attention.


Vision

Every animal is beautifully made to its nature and has its own function in its ecosystem. Therefore Cross Nature is convinced that every animal species is worth protecting.


Strategy

Cross Nature protects endangered species by:

·       Researching lesser-known endangered species

·       Drawing attention to the lesser-known endangered species

·       Protecting and restoring habitats

·       Working together with other conservationists