Cross Nature
/

Christian Wildlife Foundation

 

Cross Nature steunen?

Cross Nature is een jonge stichting. Ons doel is om bedreigde diersoorten en hun leefgebieden te beschermen.

Op dit moment ontvangt de stichting nog geen subsidies. Wij zijn daarom volledig afhankelijk van donateurs en giften.

U kunt ons helpen om de bedreigde diersoorten te beschermen.

U kunt helpen door een gift te geven of door donateur te worden.


Donateur worden

Al voor 35 euro per jaar bent u een jaar lang donateur! Daarna stopt het lidmaatschap automatisch, tenzij u aangeeft ook het jaar erop donateur te willen blijven.

Als donateur wordt u via digitale nieuwsbrieven op de hoogte gehouden van de projecten. Aan sommige projecten kunt u zelfs gratis meedoen waardoor u nog meer betrokken bent bij de bescherming van dier en natuur.

Ook krijgt u als donateur 25% korting op deelname aan activiteiten zoals wandelingen, lezingen en excursies.

Enthousiast? Meld u dan hieronder aan als donateur en maak 35 euro over op:

NL50 INGB 0009 2637 84 ten name van Stichting Cross Nature

(Wij kunnen niet automatisch incasseren).9-1-2019

Oprichting Stichting Cross Nature

Vandaag was het zover: de oprichting van Stichting Cross Nature. 

We kunnen van start! Help je mee om bedreigde diersoorten te beschermen?

Alvast heel hartelijk bedankt namens de bedreigde diersoorten. We hopen je te zien bij een van de activiteiten.


Paul & Miranda Hoeksema, 

oprichters Stichting Cross Nature