Cross Nature
/

beschermt bedreigde diersoorten

 

Cross Nature steunen?

Cross Nature is een jonge stichting. Ons doel is om bedreigde diersoorten en hun leefgebieden te beschermen.

De stichting ontvangt geen subsidies. Wij zijn daarom volledig afhankelijk van donateurs en giften. U kunt helpen door een gift te geven of door donateur te worden. Doordat wij heel concrete projecten hebben, is het tastbaar waar giften en donaties aan besteed worden: ons doel is natuur aankopen in Nederland en in het buitenland en deze te beschermen zodat de natuur niet verloren gaat. Wij kiezen die gebieden uit die belangrijk leefgebied zijn voor bedreigde diersoorten. Concreet, per m2.

Alles wat wij doen, doen wij vrijwillig. U kunt er daarom van op aan dat uw geld ook echt wordt besteed aan natuurbescherming en op de plek terecht komt waar u het wilt hebben!


Donateur worden

Al voor 35 euro per jaar bent u een jaar lang donateur! Daarna stopt het lidmaatschap automatisch, tenzij u aangeeft ook het jaar erop donateur te willen blijven.

Enthousiast over onze doelstelling om de leefgebieden van bedreigde diersoorten te beschermen? Meld u dan hieronder aan als donateur en maak 35 euro over op:

Stichting Cross Nature

NL50 INGB 0009 2637 84

Wij kunnen niet automatisch incasseren. Door u hieronder in te schrijven en 35 euro over te maken, kunnen wij u verwelkomen als ambassadeur van Cross Nature: