Cross Nature
/

beschermt bedreigde diersoorten

 

Tropisch regenwoud Costa Rica; leefgebied van vele bedreigde diersoorten


Stichting Work with Nature is een Nederlandse stichting die een onderzoeksinstituut heeft in Costa Rica. Zij hebben zich tot doel gesteld om in de komende 10 jaar 2000 hectare regenwoud aan te kopen en te beschermen. Zo wordt er een corridor gerealiseerd tussen het projectgebied en het naburige natuurgebied voor bedreigde diersoorten als de Glaskikker, de Witschouderkapucijnaap, de Jaguar en vele andere dieren.

Cross Nature werkt samen met Stichting Work with Nature om dit te realiseren.

Daarnaast herstelt Work with Nature regenwoud via herbebossing van landbouwgrond. Alles in goed overleg met de boeren en buren in de omgeving. Ook zet deze stichting zich al enkele jaren in om lokale omwonenden het belang van het regenwoud te tonen en van jagers natuurbeschermers te maken. Enkele lokale omwonenden zetten zich al in via Work with Nature en ontvangen een loon om het regenwoud te helpen beschermen.

Het volgende filmpje laat u meer zien over de stichting en het project in Costa Rica:
Helpt u ons om regenwoud aan te kopen door een gift over te maken?

Stichting Cross Nature

NL50 INGB 0009 2637 84

Vermeld bij het overmaken 'natuur in Costa Rico'.

Als u het leuk vindt om tevens een certificaat te ontvangen van de adoptie van de natuur die dankzij u beschermd wordt, zou u ons dan een e-mail willen sturen? Dan sturen wij u het certificaat op per e-mail. Wij hebben er voor gekozen om de certificaten digitaal te verzenden; zo besparen we papier en daarmee ook bossen.


Glaskikker

Glaskikkers zijn kikkers die in struiken en bomen leven. Zij komen alleen voor in Midden en Zuid Amerika in de vochtige regenwouden. Het bijzondere aan deze kikkers is dat zij deels doorzichtig zijn. Als je ze vanaf de onderkant bekijkt zie je al hun ingewanden!Pas in 2015 werd de 'Diane's Bare-hearted Glass Frog' ontdekt. Deze kleine kikker van slechts 1 a 2 cm groot leeft alleen in Costa Rica. Dat maakt de kikker kwetsbaar. Kikkers zijn niet zo mobiel als bijvoorbeeld vogels. Als het leefgebied van de kikker verwoest wordt, dan is er voor de kikker geen vluchten mogelijk. Glaskikkers zijn teer gebouwd en gevoelig voor verstoring en vervuiling. Helaas wordt er in Costa Rica nog steeds regenwoud gekapt en zijn leefgebieden versnipperd geraakt. Kortom; als het regenwoud van Costa Rica vernietigd wordt, dan is het gedaan met deze bijzondere soort! 


Foto's; copyright Work with Nature):

Linker foto: Glaskikker op een blad met eieren. 

Middelste foto: Glaskikkers leggen hun eieren op natte bladeren die boven water hangen. Zodra de kikkervisjes groot genoeg zijn, laten zij zich in het water vallen en ontwikkelen daar verder tot kikkers. Doordat zij in hun eerste fase als kikkervisjes zich ontwikkelen op een blad in plaats van in een rivier of plas, zijn zij minder kwetsbaar voor roofdieren.

Rechts een foto van een rivier in het beschermd regenwoud.

Door het beschermen van het tropisch regenwoud in Costa Rica dragen we bij aan het behoud van vele diersoorten. Hier ziet u een greep uit de vele diersoorten die het gebied rijk is:


frog-1434425_1920
frog-1434425_1920
Butterfly
Butterfly
Dart_frog
Dart_frog
Eyelash_viper
Eyelash_viper
Owl_Costa_Rica
Owl_Costa_Rica
Sloth_WwN
Sloth_WwN
Tucan
TucanTevens leefgebied van de Witschouderkapucijnaap

De Witschouderkapucijnapen zijn heel intelligente apen. Het is bekend dat zij 'gereedschap' gebruiken om bijvoorbeeld noten op te maken. Witschouderkapucijnapen leven in groepen waarover een mannetje de leiding heeft. In tegenstelling tot de Neusaap en Goudenleeuwaap van onze andere projecten, staat de Witschouderkapucijnaap niet op de Rode Lijst voor bedreigde diersoorten en leeft niet op 1 plek in 1 land, maar in meerdere gebieden van Midden- en Zuid Amerika. Waarom we dan toch deze soort in de spotlight zetten?

In Costa Rica wordt de soort binnen ons projectgebied namelijk wel ernstig bedreigd. Door jarenlange jacht op de apen en door vermindering van hun leefgebied, zijn de apen bijna verdwenen uit het projectgebied. Het projectgebied ligt vlakbij een groot natuurgebied, maar de apen uit beide gebieden kunnen niet naar elkaar toe. Door menselijke activiteit is het leefgebied versnipperd geraakt. Dit heeft invloed op het vinden van voedsel, op voortplanting en het maakte de apen kwetsbaar.

Des te meer reden om ons in te zetten voor de bescherming van het tropisch regenwoud van Costa Rica en het herstel van de doorgang naar het natuurgebied in de omgeving. Samen met Stichting Work with Nature willen wij de dieren van het Costaricaanse regenwoud beschermen.