Cross Nature
/

Christian Wildlife Foundation

 

De Gouden Leeuwaap of Golden Lion Tamarin 

(English version below Dutch text)

De Gouden Leeuwaap is een ernstig bedreigde klauwaapje. Gouden Leeuwappjes komen alleen nog maar voor in het regenwoud in de buurt van de stad Rio de Janeiro in Brazilie. Niet lang geleden waren deze prachtige dieren bijna compleet uitgestorven. Maar gelukkig hebben bescherming van de soort en het gebied, fokprogramma's en herintroductie geleid tot herstel. Toch blijft de soort kwetsbaar omdat de Gouden Leeuwaapjes maar op 1 plek ter wereld voorkomen en hun leefgebied versnipperd en aangetast is.

Wij zijn dan ook enorm verheugd om te mogen samenwerken met Associacao Mico Leao Dourado. Een Braziliaanse stichting die zich inzet voor de bescherming van de Leeuwaapjes en hun leefgebied. Zie onderstaande filmpje over deze stichting en hun beschermingsactiviteiten:

https://www.youtube.com/watch?v=pW5e2yVM2n0&t=32s


Cross Nature wil de Gouden Leeuwaapjes beschermen door samen met Associacao Mico Leao Dourado een onderzoeks- en educatiecentrum te realiseren en op kleine schaal mensen een onvergetelijke ervaring met de aapjes te geven via ecotoerisme.

Meer lezen over Associacao Mico Leao Dourado? Zie: https://www.micoleao.org.br/

Een van de partners in the US, Save The Golden Lion Tamarin van Mico Leao Dourado heeft een Engelstalige site waarop veel te lezen is over de stichting en de bescherming van de Golden Lion Tamarin. Zie:  https://www.savetheliontamarin.org

Foto's / pictures: Andreia F. Martins


English version

 

The Golden Lion Tamarin is a seriously endangered monkey. Golden Lion Tamarins are only found in the rainforest near the city of Rio de Janeiro in Brazil. Not long ago these beautiful animals were almost completely extinct. Fortunately, protection of the species and the area, breeding programs and reintroduction have led to recovery. Yet the species remains vulnerable because the Golden Lion monkeys only occur in one place in the world and their habitat is fragmented and affected.

We are therefore delighted to be able to collaborate with Associacao Mico Leao Dourado. A Brazilian foundation that is committed to protecting the Lion monkeys and their habitat. See the video above about this foundation and their protection activities.


Cross Nature wants to protect the Golden Lion monkeys and their habitat by working together with Associacao Mico Leao Dourado. We also like to help Associacao Mico Leao Dourado to realize a research and education center. Eco-tourists will be able to admire the beautiful Golden Lion Tamarins.


You can find more information about the project on the website: https://www.micoleao.org.br/ or in english at the page of one of the partners in the US, Save The Golden Lion Tamarin:  https://www.savetheliontamarin.org