Cross Nature
/

beschermt bedreigde diersoorten

 

Het leefgebied van de Neusaap

Neusapen leven alleen op Borneo. Borneo is een eiland dat deels Indonesisch, deels Maleisisch is en deels uit het onafhankelijk Brunei bestaat. Doordat de Neusapen een gevarieerd gebied nodig hebben om te leven en voedsel te vinden, is het een soort die zich moeilijk aanpast aan nieuwe omstandigheden. Verdwijnt 1 onderdeel van hun leefgebied dan kan de neusaap niet overleven (bijvoorbeeld wanneer het deel waar zij voedsel vinden of overnachten vernietigd wordt om te dienen als landbouwgrond).

De Neusapen worden ernstig bedreigd door vernietiging van hun leefgebied (met name de vernietiging van mangrove is funest voor Neusapen). Daarnaast wordt er op deze bijzondere dieren gejaagd. 

Doordat Neusapen nergens anders ter wereld voorkomen, zijn zij erg kwetsbaar en sterk bedreigd in hun voortbestaan.

Cross Nature gaat de Neusapen van Borneo beschermen door hun leefgebied te beschermen. Wij zijn ontzettend blij met de hulp van het WWF in Nederland en hopen binnenkort onze samenwerking uit te breiden met natuurbeschermers in Indonesië en Maleisië. Zie: 

https://www.wwf.nl/wat-we-doen/actueel/nieuws/neusaap-in-het-gedrang

Helpt u mee door een gift te doen?

Stichting Cross Nature

NL50 INGB 0009 2637 84

Vermeld bij het overmaken 'natuur op Borneo'.


Foto's 1 en 2: Copyright S. Wulffraat


Copyright van de 3 foto's hier direct boven: M. Hoeksema