Cross Nature
/

beschermt bedreigde diersoorten

 

De leefgebieden van bedreigde diersoorten beschermen in NederlandDe natuur in Nederland staat erg onder druk. We wonen met veel mensen op een relatief klein stukje aarde. Helaas is van alle EU lidstaten de biodiversiteit van Nederland er het slechtste aan toe. Hieronder ziet u enkele voorbeelden van diersoorten in Nederland die bedreigd worden. Cross Nature wil graag samen met u deze diersoorten een handje helpen door die stukken natuur aan te kopen die nog niet beschermd zijn door de overheid en daarmee het risico lopen plaats te moeten maken voor andere plannen.

Helpt u mee om ons eerste leefgebied voor bedreigde diersoorten in Nederland aan te kopen?

Voor 5 euro kunnen wij 1 m2 aankopen en beschermen. Wanneer u ons helpt om 1 of meerdere vierkante meters natuur veilig te stellen, dan wordt u ambassadeur van een prachtig stukje natuur.

Stichting Cross Nature

NL50 INGB 0009 2637 84

Vermeld bij het overmaken 'natuur in Nederland'.

Als u het leuk vindt om tevens een certificaat te ontvangen van de adoptie van de natuur die dankzij u beschermd wordt, zou u ons dan een e-mail willen sturen? Dan sturen wij u het certificaat op per e-mail. Wij hebben er voor gekozen om de certificaten digitaal te verzenden; zo besparen we papier en daarmee ook bossen.

 Vlinders

Van de 70 soorten dagvlinders die we in Nederland hadden, zijn we er al 18 kwijt. Nog 30 soorten zijn bedreigd. Meer dan de helft van dagvlinders die we in Nederland hadden is uitgestorven in Nederland of staat op het punt van uitsterven. De belangrijkste oorzaak is verlies van leefgebied.


Uilen

De kerkuil en steenuil zijn beide bedreigd. De kerkuil bouwt graag een nest in gaten van boerenschuren en de steenuil nestelt graag in hoogstambomen. Doordat schuren vervangen zijn door solide gebouwen zonder kieren en gaten, vond de kerkuil te weinig plek om te broeden. Hoogstambomen zijn vervangen voor laagstambomen en met name de oude hoogstambomen die hol werden van binnen, zijn nog maar moeilijk te vinden. Het gevolg was dat de steenuil zich te weinig voortplantte. Daarnaast zijn uilen sterk afhankelijk van voedsel als muizen, insecten en amfibieën. Doordat ook die soorten achteruit gingen bleef er minder voedsel over voor uilen. Dit in combinatie met ongunstige winters en verkeersslachtoffers zorgden voor achteruitgang van de steenuil en kerkuil.

Gelukkig zetten vrijwilligers zich in door o.a. het plaatsen van nestkasten voor uilen. Met beide soorten gaat het sindsdien beter.

Hieronder ziet u enkele foto's van onderzoek en monitoring van kerkuilen en steenuilen. De jongen zijn uiteraard direct na het onderzoek weer teruggezet in het nest.


Insecten

Er zijn naast de bekende bedreigde diersoorten ook een heleboel diersoorten bedreigd waar we vaak nauwelijks het bestaan van weten. Zo zijn er ook talloze insecten. Ze vallen niet op, maar hebben een grote rol waar het gaat om het bestuiven van onder andere fruitbomen. We kunnen dus wel stellen dat wij als mensen afhankelijk zijn van insecten voor een groot deel van ons voedsel. Door natuur te beschermen zullen we automatisch ook leefgebied voor meerdere insectensoorten beschermen.


Ringslang

In Nederland leven maar 3 soorten slangen. De ringslang is daar een van. Hij is niet giftig en ongevaarlijk.

Ringslangen zijn afhankelijk van meerdere kenmerken waar een leefgebied aan moet voldoen: zo leven ringslangen deels in water en deels op het land. Zij hebben beschutte plekjes nodig om te overwinteren, maar ook hebben ze zonnige plekken nodig om weer op te warmen. Ringslangen leggen eieren. Deze eieren moeten gelegd worden onder een mengsel van bijvoorbeeld bladeren en takken waar het warm genoeg blijft. Doordat deze combinatie van kenmerken in een landschap steeds lastiger te vinden is, heeft de ringslang het moeilijk. Door leefgebieden te beschermen die aan deze kenmerken voldoen, kan het aantal ringslangen weer toenemen.


Egel

Egels houden van dichte begroeiing waar zij zich overdag verstoppen en ‘s winters een winterslaap doen. Als het donker wordt gaan ze op zoek naar voedsel in gras, akkers, parken en tuinen. Versnippering van leefgebied is een groot probleem bij het zoeken naar voedsel, doordat egels daarbij vaak wegen over moeten steken met het risico dat ze onder een auto komen. Vooral in de herfst gaan ze verder weg, kilometers ver, op zoek naar voedsel. Cross Nature wil gebieden aan kopen die de leefgebieden van egels met elkaar verbinden, zodat zij minder wegen over hoeven te steken om aan voedsel te komen.