Cross Nature
/

Christian Wildlife Foundation

 

Bedreigde soorten Nederland

Cross Nature zet zich in voor bedreigde dieren ver weg en ook dichtbij. De natuur in Nederland staat erg onder druk. We wonen met veel mensen op een relatief klein stukje aarde. Helaas is van alle EU lidstaten de biodiversiteit van Nederland er het slechtste aan toe.

Maar er is hoop. Veel mensen willen iets doen voor de natuur. Dankzij maatregelen zijn er ook diersoorten die zich herstellen en weer toenemen in aantal. Cross Nature wil graag de diersoorten in Nederland behouden en diersoorten met wie het niet goed gaat helpen te herstellen. Hieronder ziet u enkele voorbeelden van diersoorten in Nederland die bedreigd worden. Cross Nature wil graag samen met u deze diersoorten een handje helpen.

Werkgroep biodiversiteit

Op de Utrechtse Heuvelrug vormen we de werkgroep biodiversiteit. Hiermee houden we ons bezig met onderzoek en beschermen van diersoorten. We werken samen met andere organisaties. en binnenkort meer over wat u samen met ons concreet voor deze soorten kunt doen.

Vlinders

Van de 70 soorten dagvlinders die we in Nederland hadden, zijn we er al 18 kwijt. Nog 30 soorten zijn bedreigd. Meer dan de helft van dagvlinders die we in Nederland hadden is uitgestorven in Nederland of staat op het punt van uitsterven. De belangrijkste oorzaak is verlies van leefgebied.

Doordat bloemrijke graslanden waar kleine kuddes de begrazing vormen zeldzaam zijn geworden, vinden vlinders geen voedsel meer. De landbouw is intensief geworden; eenzijdige begroeiing en intensief maaien of begrazing door grote kuddes zorgen ervoor dat er geen variatie aan bloemen ontstaan.

Een manier om onze vlinders te behoeden voor uitsterven, is door meer bloemrijke stroken en graslanden te laten ontstaan. Cross Nature wil zich hiervoor inzetten!

Uilen

Op de 'rode lijst' plaatst de organisatie IUCN alle bedreigde diersoorten. Cross Nature volgt deze lijst om zich in te zetten voor bedreigde diersoorten. Op de rode lijst van Nederland staan op dit moment 4 soorten uilen:

     Velduil    Kerkuil    Ransuil    Steenuil   

We lichten nu de kerkuil en steenuil uit. Beide zijn in aantallen sterk achteruit gegaan door veranderingen op het platteland. De kerkuil bouwt graag een nest in gaten van boerenschuren en de steenuil nestelt graag in hoogstambomen. Doordat schuren vervangen zijn door soliede gebouwen zonder kieren en gaten, vond de kerkuil te weinig plek om te broeden. Hoogstambomen zijn vervangen voor laagstambomen vanwege het gemak voor de landbouwers. Met name de oude hoogstambomen die hol werden van binnen, zijn nog maar moeilijk te vinden. Het gevolg was dat de steenuil zich te weinig voortplantte.

Daarnaast zijn uilen sterk afhankelijk van voedsel als muizen, insecten en amfibieën. Doordat ook die soorten achteruit gingen bleef er minder voedsel over voor uilen. Dit in combinatie met ongunstige winters en verkeersslachtoffers zorgden voor achteruitgang van de steenuil en kerkuil.

Gelukkig zetten vrijwilligers zich in door het plaatsen van nestkasten en bescherming van uilen. De soort wordt ook gemonitord / in de gaten gehouden door de broedsels te tellen en uilen te ringen. Met beide soorten gaat het sindsdien beter. Beide staan vermeld als 'kwetsbaar' op de Nederlandse Rode Lijst.

Hieronder ziet u enkele foto's van onderzoek en monitoring van kerkuilen en steenuilen. De jongen zijn uiteraard direct na het onderzoek weer teruggezet in het nest.


Insecten

Er zijn naast de bekende bedreigde diersoorten ook een heleboel diersoorten bedreigd waar we vaak nauwelijks het bestaan van weten. Zo zijn er ook talloze insecten. Ze vallen niet op, maar hebben een grote rol waar het gaat om het bestuiven van onder andere fruitbomen.

We kunnen dus wel stellen dat wij als mensen afhankelijk zijn van insecten voor een groot deel van ons voedsel. Veel mensen willen deze bijen en andere insecten graag helpen en kopen een insectenhotel. Maar wat is het effect van deze hotels?

Via de volgende link opent u een pdf bestand over het effect van insectenhotels.


Zandhagedis

De zandhagedis is een mooi klein reptiel. Het valt op door de lichtgroen kleur. Sommige zandhagedissen zijn bruin en andere groen gekleurd. In Nederland is het diertje te vinden in de duinen en heide of in zandverstuivingen. Op de Utrechtse heuvelrug komt het ook voor. De zandhagedis staat op de rode lijst van beschermde diersoorten, met als status kwetsbaar.

Belangrijk is dat er een goed leefgebied is voor de zandhagedis. Door beschermingsmaatregelen kan het aantal weer toenemen. Op het zand kan het zich opwarmen in de zon. En in heide of duingras kan het zich verstoppen. De eitjes verstopt zij onder het zand.


Egel

Er zijn verschillende soorten egels. Wij kennen in Nederland de Europese egel. Er zijn ook andere soorten. Een egel kan wel 7.000 of 8.000 stekels hebben. Als het dier zich bedreigd voelt rolt het zich op om zich te beschermen. Egels eten slakken, insecten, wormen en soms ook vruchten en zaden.

Leefgebied

Egels houden van dichte begroeiing, overdag verstoppen ze zich daar en ‘s winters doen ze een winterslaap. Bijvoorbeeld in een grote hoop bladeren. Als het donker wordt gaan ze op zoek naar voedsel in gras, akkers, parken. En ook tuinen zijn daar heel geschikt voor. Soms drinken ze water uit een vijver.

Dassen maken jacht op egels. Vossen en uilen eten de jonge egels en honden jagen de dieren op. Maar vaker komen egels om doordat ze onder een auto komen. Vooral in de herfst gaan ze verder weg, kilometers ver, op zoek naar voedsel.

De egel staat op de rode lijst van bedreigde diersoorten. Als je egels in je tuin wilt lokken kan je een natuurlijke omgeving voor ze maken. Bladeren op een grote hoop, daar houden ze een winterslaap in. Ook bestaan er allerlei huisjes die je kunt kopen of zelf maken. Gebruik geen bestrijdingsmiddelen; dit is schadelijk voor egels. En voer een magere egel geen melk, want daar krijgen ze diarree van. Wel eten ze hondenvoer of kattenvoer.